Kontakt

Kontakt gällande Centrum för Samtidsanalys: Bengt Wadensjö info@samtidsanalys.nu

Kontakt gällande synpunkter eller rapportering av fel på hemsidan: Samuel Wadensjö samuel.wadensjo@live.se