Styrelsen

Styrelse
Direktor Bengt Wadensjö
Bitr direktor Ylva Björnberg
Åke Andersson
Carl-Reinhold Bråkenhielm
Daniel Darelli
Elisabeth Levy
Margaretha Öström
Permanent adjungerad Susanne Wigorts Yngvesson

Exekutiv ledning
Direktor Bengt Wadensjö
Bitr direktor Ylva Björnberg
Ekonomisk administratör Åke Andersson
Kommunikatör Bengt Wadensjö
Ansvarig för hemsidan Samuel Wadensjö
Projektledare (namnet understruket) och bitr projektledare
      Paradigmskiftet Bengt Wadensjö/Margaretha Öström
      Det sjätte sinnet Bengt Wadensjö/Dominique Prahl Fernandes
      Religionsmöten i en global tid Carl-Reinhold Bråkenhielm
      Döden Ylva Björnberg/Bengt Wadensjö
      I gränslandet Bengt Wadensjö/Ingrid Burström